Untitled

  Inledning Inför rösträtt till ungar från 16 års ålder Argument...

16/11

hur gammalt är samiskan? svar: 4000 år varför talas samiskan i...