Untitled

Vems är felet att man inte upptäcker missförståndet, någons eller bådas?...