samiska

Hur gammalt är samiskan? Svar: 4 000 år gammalt  Varför talas...