16/11-17

  Hur gammalt är samiskan? svar:ursprunget är 4000 år Varför talas...