3/4

Prao Under första veckan praoade jag på Stadium i Täby Centrum,...