5/10 17

Jag tycker att jag skulle kunna förbättra min kontakt till publiken...