4/5-18

från ordet begravningsbyrå och beskrivningen av kistor så inser man att...

171017

jag ska tänka på meningsbyggnaden och byta ut många ”och” ”efter”...