17/10-17

Inom skrivning skulle jag vilja förbättra mina meningar och mina ordval,...