26/9

Jag tror att Kim kommer att ta pistolen och ta självmord....