Untitled

Jämför bok 1 och bok 2. Berätta om skillnader i SPRÅK och INNEHÅLL...