v 14, tisdag + onsdag

Tyst läsning Arbeta med läslogg —————————————————– Grupparbete med SO/SV mänskliga rättigheter

27/3-7

Vilka värderingar förmedlas i texten? Vad vill texten säga dig som...