v 43 Tisdag

Dagens mål: öka förståelsen för handling av boken genom närläsning, berättelsekarta...